U bent bij: Homepage » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Graser Personeelsdiensten BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Graser Personeelsdiensten BV in Nederland. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.
 
Copyright
De volledige inhoud van deze webpagina's, waaronder alle teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Graser Personeelsdiensten BV en/of haar licentiegevers en is beschermd onder de Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Graser Personeelsdiensten BV te Huissen (NL).

Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens naar Graser Personeelsdiensten BV te zenden, geeft u Graser Personeelsdiensten BV daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van uw vacature.
Graser Personeelsdiensten BV zal te allen tijde vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan derden met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen.
 
 
 
 
 
 
 


Waarom Graser?

o

 Betrouwbaar

o

 Snel

o

 Gedreven

o

 Vernieuwend

o

 24h bereikbaar