Choose Language:
Siedziba i biuro Bydgoszcz

Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego biura w Bydgoszczy


 

BIURO GŁÓWNE BYDGOSZCZ
ul. 3-go Maja 7/2
85-016 Bydgoszcz

tel.  +48 52 321 60 60
tel.  +48 52 349 30 10

e-mail: bydgoszcz@graser.pl
skype: Graser-Bydgoszcz

Poniedziałek - piątek
9:00 - 18:00
 

Graser Spółka z Organiczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. 3 Maja 7/2, 85-016 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000237255, kapitał zakładowy 50 000  zł, NIP 9671216097,
konto CITIBANK PL 94 1030 0019 0109 8530 0034 7534, EURO PL 60 1030 0019 0109 7860 1007 0309